Tumblelog by Soup.io
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • hodowla-hamakow
 • szczypcik
 • ikari
 • sarkastyczna
 • naufala
 • frozunflame
 • Tornerai
 • Pjbbbv
 • hexman
 • alogos
 • Perpetuummobile
 • Blysku
 • przemysLENiA
 • barbararabarbar
 • compadrekg
 • Moooni
 • tage01
 • mishkathepug
 • Ewels
 • ukath
 • ZielonaSowa
 • Maddoxx
 • mems
 • brefffica
 • 1luvelygurl
 • morfine
 • Dorin11
 • takemeeverywhere
 • fuckyouiamdrunk
 • dice
 • ishy
 • rikoneru
 • iwannabeyour
 • rozekJagodowy
 • oleanna
 • photonom
 • szaaatan
 • QOH1984
 • flawed
 • ketok
 • grumpy
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

8166 6c4b
Reposted from0 0 viaSenyia Senyia
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaSenyia Senyia
7785 7144 500
Reposted frompapaj papaj viacocciuella cocciuella
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaskillzmcfly skillzmcfly
9934 22c1
Reposted fromtfu tfu
9967 c1d9
Reposted fromtfu tfu

August 20 2017

2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakrzysk krzysk
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viafremde fremde
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viafajnychnielubie fajnychnielubie
Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz

August 19 2017

9800 a906
Reposted frommisza misza viamowmihou mowmihou
Reposted frombluuu bluuu viakrzysk krzysk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakrzysk krzysk
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoisetales noisetales
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk
1648 2159
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl