Tumblelog by Soup.io
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • hodowla-hamakow
 • szczypcik
 • ikari
 • sarkastyczna
 • naufala
 • frozunflame
 • Tornerai
 • Pjbbbv
 • hexman
 • alogos
 • Perpetuummobile
 • Blysku
 • przemysLENiA
 • barbararabarbar
 • compadrekg
 • Moooni
 • tage01
 • mishkathepug
 • Ewels
 • ukath
 • ZielonaSowa
 • Maddoxx
 • mems
 • brefffica
 • 1luvelygurl
 • morfine
 • Dorin11
 • takemeeverywhere
 • fuckyouiamdrunk
 • dice
 • ishy
 • rikoneru
 • iwannabeyour
 • rozekJagodowy
 • oleanna
 • photonom
 • szaaatan
 • QOH1984
 • flawed
 • ketok
 • grumpy
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson

June 26 2017

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
8703 a64b 500
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
3938 e62b
Reposted fromgreensky greensky viagrufty grufty
Reposted fromgruetze gruetze viagrufty grufty
Reposted fromgruetze gruetze viagrufty grufty
4730 d552 500
Reposted fromteijakool teijakool viagrufty grufty
2344 1bd9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrufty grufty
Current mood
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viagrufty grufty
Reposted fromgreensky greensky viagrufty grufty
4885 13f1 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viagrufty grufty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl