Tumblelog by Soup.io
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • hodowla-hamakow
 • szczypcik
 • ikari
 • sarkastyczna
 • naufala
 • frozunflame
 • Tornerai
 • Pjbbbv
 • hexman
 • alogos
 • Perpetuummobile
 • Blysku
 • przemysLENiA
 • barbararabarbar
 • compadrekg
 • Moooni
 • tage01
 • mishkathepug
 • Ewels
 • ukath
 • ZielonaSowa
 • Maddoxx
 • mems
 • brefffica
 • 1luvelygurl
 • morfine
 • Dorin11
 • takemeeverywhere
 • fuckyouiamdrunk
 • dice
 • ishy
 • rikoneru
 • iwannabeyour
 • rozekJagodowy
 • oleanna
 • photonom
 • szaaatan
 • QOH1984
 • flawed
 • ketok
 • grumpy
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
3542 11e7
bardzo.
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSeventeenRed SeventeenRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl