Tumblelog by Soup.io
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • hodowla-hamakow
 • szczypcik
 • ikari
 • sarkastyczna
 • naufala
 • frozunflame
 • Tornerai
 • Pjbbbv
 • hexman
 • alogos
 • Perpetuummobile
 • Blysku
 • przemysLENiA
 • barbararabarbar
 • compadrekg
 • Moooni
 • tage01
 • mishkathepug
 • Ewels
 • ukath
 • ZielonaSowa
 • Maddoxx
 • mems
 • brefffica
 • 1luvelygurl
 • morfine
 • Dorin11
 • takemeeverywhere
 • fuckyouiamdrunk
 • dice
 • ishy
 • rikoneru
 • iwannabeyour
 • rozekJagodowy
 • oleanna
 • photonom
 • szaaatan
 • QOH1984
 • flawed
 • ketok
 • grumpy
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

1503 a9e2
Reposted fromtichga tichga viavanite vanite
5606 30ec 500
Reposted fromFlau Flau viaGunToRun GunToRun
3184 2ac0
Reposted fromkeik keik viaGunToRun GunToRun
2042 630b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaGunToRun GunToRun
4323 b7dc 500
Reposted fromfungi fungi vialunoliel lunoliel
9620 aefd 500
Reposted fromtron tron viabiru biru
4881 aefc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Reposted fromFlau Flau vialokrund2015 lokrund2015
4585 d9e3 500
Reposted fromtichga tichga viatishka tishka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaserenite serenite
4904 f6b7 500
Reposted frommangoe mangoe viaserenite serenite

March 19 2018


nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaOkruszek Okruszek
7790 89c7 500
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaOkruszek Okruszek
0252 913d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaOkruszek Okruszek
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaOkruszek Okruszek
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaOkruszek Okruszek
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl